Základní informace o projektu

Název:Podpora lidských zdrojů a transferu znalostí v podmínkách mezinárodní spolupráce vědeckých týmů
Anglický název:Support for human resources and transfer of knowledge in conditions of international cooperation of research teams
Zkrácený název projektu:Podpora lidských zdrojů ve VaV
Datum zahájení projektu:1. 9. 2011
Datum ukončení projektu:31. 8. 2014
Doba trvání projektu:36 měsíců
Žadatel projektu:Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Právní forma:Veřejná výzkumná instituce
IČ:68081731
DIČ:CZ 68081731
Plátce DPH:ano
Plátce DPH ve vztahu k aktivitám:není zákonný nárok na odpočet DPH
Typ žadatele:Veřejné výzkumné instituce dle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích

Souhrnné informace o projektu

Číslo operačního programu:CZ.1.07
Název operačního programu:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy:7.2
Název prioritní osy:Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Číslo oblasti podpory:7.2.3
Název oblasti podpory:Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Číslo výzvy:20
Název výzvy:Žádost o finanční podporu z OPVK - IPo - oblast podpory 2.3
Typ projektu:IP – ostatní
Kód prioritního tématu:74
Název prioritního tématu:Rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu a inovací, především prostřednictvím postgraduálního studia a odborné přípravy výzkumných pracovníků a spolupráce v rámci sítí mezi univerzitami, výzkumnými středisky a podniky
Typ území:město