Aktuality

1. 9. 2014: Realizace projektu byla ukončena v rámci Workshop of the Interesting Topics of SEM and ESEM dne 31.8.2014. Dovolujeme si zveřejnit sborník. (formát pdf)

15. 8. 2014: Workshop of the Interesting Topics of SEM and ESEM se uskuteční ve dnech 26.8. až 31.8.2014 v Hotelu Templ v Mikulově. Připravovaný program workshopu: Preliminary programme (formát pdf)

6. 8. 2014: V rámci projektu bude v termínu 26.8. až 31.8.2014 pořádán Workshop of the Interesting Topics of SEM and ESEM za účasti významných zahraničních a tuzemských odborníků. Bude příležitostí ke vzájemnému sdílení znalostí na poli vědy a výzkumu. Významným přínosem je navázání spolupráce a transfer znalostí s předními kapacitami v oboru, jehož výsledkem bude společná vědecko výzkumná činnost.

1. 6. 2014: Pozvánka na seminář vedený Mgr. Janem Bokem (formát pdf)

26. 5. 2014: Pozvánka na seminář „Veřejné zakázky v podmínkách ÚPT“ (formát pdf)

25. 5. 2014: Pozvánka na seminář vedený doc. Ing. Antonínem Rekem, CSc. (formát pdf)

10. 5. 2014: Pozvánka na seminář vedený panem Mgr. Dominikem Hegerem, Ph.D. (formát pdf)

15. 4. 2014: ÚPT navštíví ve dnech 24.4. a 25.4. významný host, pan professor Archie Howie z Cavendish Laboratory, University of Cambrige. Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku (formát pdf)

11. 4. 2014: Pozvánka na přednášku „ The interacting electron – Sometimes a Particle, Sometimes a Wawe“ (formát pdf)

10. 4. 2014: Pozvánka na seminář „ APLIKACCE METOD MRAZOVÉHO LOMU NA BIOLOGICKÝ MATERIÁL“ (formát pdf)

20. 3. 2014: Pozvánka na seminář „Angličtina ve vědecké práci – tvorba publikací“ (formát pdf)

3. 3. 2014: Pozvánka na workshop Technology Day No4 „ULTRAZVUKOVÉ PÁJENÍ“ (formát pdf)

15. 2. 2014 : Pozvánka na seminář „Příležitosti pro ÚPT v oblasti komercionalizace a programu Horizont 2020“ (formát pdf)

15. 10. 2013: Pozvánka na Podzimní školu základů elektronové mikroskopie 2013

11. 10. 2013: Tisková zpráva k Podzimní škole základů elektronové mikroskopie 2013 (formát pdf)

3. 9. 2013: Tisková zpráva - Nová studie (formát pdf)

24. 2. 2012: Pozvánka na odborné semináře „Ochrana duševního vlastnictví“ 29. 2. 2012 (10:00 – 12:00) a 1. 3. 2012 (12:30 – 14:30) v přednáškovém sále ÚPT (formát pdf)

10. 12. 2011: Tisková zpráva (formát pdf)