Realizační tým

ÚPT

Ing. et Ing. Vilém Neděla, Ph.D.
manažer projektu
vilem@isibrno.cz
+420 541 514 333

Ing. Tereza Zdražilová
projektový asistent
tzdrazilova@isibrno.cz
+420 541 514 368

Ing. Vladislav Krzyžánek, Ph.D.
věcný manažer aktivity č. 1
vlk@isibrno.cz
+420 541 514 302

Michaela Staňková
věcný manažer aktivity č. 2
mic@isibrno.cz
+420 541 514 288

RNDr. Šárka Mašová
věcná manažerka aktivity č. 3 a č. 4
masova@isibrno.cz
+420 541 514 347

Prof. Ing. Armin Delong, DrSc.
supervizor aktivit a projektový konzultant
armin@isibrno.cz
+420 541 514 258

Vědečtí pracovníci
Ing. Vladislav Krzyžánek, Ph.D. – vedoucí vědecký pracovník
Mgr. Kamila Hrubanová
Ing. Ivo Konvalina Ph.D.
Ing. Vilém Neděla, PhD.
Mgr. Martin Oral Ph.D.
Mgr. Zuzana Pokorná, Ph.D.
doc. Ing. Antonín Rek CSc.
RNDr. Jiří Runštuk
RNDr. Petr Schauer, CSc.
Mgr. Michal Urbánek
Mgr. Naděžda Vaškovicová, Ph.D.

Ph.D. studenti
Mgr. Jan Bok
Ing. Libor Dupák
Ing. Jiří Hudec
Ondřej Lalinský
RNDr. Šárka Mašová
Ing. Jakub Piňos
Mgr. Tomáš Řiháček
Ing. Eva Tihlaříková
Mgr. Jiří Zelinka

VUT

doc. Ing. Josef Jirák, CSc.
manažer a koordinátor partnera projektu
jirak@feec.vutbr.cz
+420 541 146 156

Ing. Zdenka Rozsívalová
administrátor a finanční poradce
rozsiva@feec.vutbr.cz
+420 541 146 116

Ing. Martin Frk, Ph.D.
věcný manažer aktivity č. 5
frkmar@feec.vutbr.cz
+420 541 146 127

doc. Ing. Mgr. Jiří Maxa, Ph.D.
věcný manažer aktivity č. 6
maxa@feec.vutbr.cz
+420 541 146 129

Vědečtí pracovníci
Ing. Martin Frk, Ph.D.
doc. Ing. Mgr. Jiří Maxa, Ph.D.
Ing. Jiří Starý, Ph.D.

Ph.D. studenti
Ing. Pavel Čudek
Ing. Petr Dvořák
Ing. Josef Máca
Ing. Lucie Šimonová
Ing. Jan Tošer
Ing. Aleš Veselý